Image Image Image Image Image

zelená knižnica

Najznámejšou edíciou vydavateľstva Slovenský Spisovateľ je ZELENÁ KNIŽNICA.

Už niekoľko rokov je vnímaná ako záruka dobrého napínavého čítania.

Scroll to Top

Na vrch

Knihy vydavateľstva Slovenský spisovateľ

Autor:

Samo Chalupka

Odporúčaná cena:

6,61 €

Výroba: 2008

Počet strán: 88

Väzba: viazaná

Ďalšie podrobnosti
o knihe >>>

V kategórii 16, máj 2008 | V kategórii: | Vydal Slovenský spisovateľ

Spevy

Samo Chalupka

Spevy

Básne významného predstaviteľa slovenského romantizmu, ktoré sa v najlepšom zmysle slova stali národnými. Mor ho, Turčín Poničan, Branko kto by ich nepoznal.

Úryvok

KRIŽlAK

Sedí dievčina na brale vysokom,
po šírom mori mútnym blúdi okom;
slza za slzou na tvár zvädlú padá:
a tam deň po dni ona preplakáva;
tam sa s ňou víta slnko, keď už vstáva;
tam sa s ňou lúči, keď za hory sadá.

Belavé pary plazia sa po vode,
sťa s rozdutými vetrilami lode:
klamnými devu obrazami mätú.
Nejde; jaj, nejde ten tvoj premilený:
či u moslemov upie zaväznený,
či tam už dušu dal za vieru svätú? –

Kráľ ohlásil kríž a trúby zahrali,
víťaznú mládež na vojnu volali,
za šíro more, až do Svätej zemi:
a junák neznal srdcu odolati,
by tam boj svätý nešiel bojovati,
kde kríž do prachu hodili moslemi.

„Zbohom, dievčino, sivá holúbočko!
Lež preto jasné nezamúť si očko:
už mám kríž i meč, viera zve do boja:
keď tá niva sa znovu zazelená,
zas sa ti vrátim, duša premilená:
a potom večne, večne budeš moja.“

A niva znovu sa zazelenala;
ale dievčina darmo uvíjala
do svadobného vesienku si venca:
už i krása lúk kosou padla krivou,
už len jesienka pustou kvitla nivou:
a ešte nemá a nemá milenca. –

A ona sedí na brale vysokom,
po šírom mori mútnym blúdi okom;
slza za slzou na tvár zvädlú padá.
Slnko už sadlo; večer mrazom dýše,
a more pod ňou voľne sa kolíše;
do mora luna nazerá sa mladá.

A čo to pláva cez tie vody šeré?
Či labuť ešte na mori sa perie,
a pri materi jej rodinka milá? –
Nie; to sa labuť neperie na mori:
je tomu čas už, čo tam na podhorí
do hustého sa triesťa utúlila.

Junák to bledý tam po vode tenie,
znak kríža sa mu na plášti červenie;
vo hrudi strela, v pästi meč zlomený:
a ako deva junáka zahliadla,
bez duše z brala vysokého padla:
oj, veď on to bol, ten jej premilený.

Vlastnosti knihy


Návrat na popis knihy >>>