Image Image Image Image Image

zelená knižnica

Najznámejšou edíciou vydavateľstva Slovenský Spisovateľ je ZELENÁ KNIŽNICA.

Už niekoľko rokov je vnímaná ako záruka dobrého napínavého čítania.

Scroll to Top

Na vrch

Kontaktujte nás

obchodné meno:                Slovenský spisovateľ, a. s.
sídlo / adresa:                     Miletičova 23, Bratislava 821 09

hlavný predmet činnosti:    vydávanie kníh

e-mail:                                   slovenskyspisovatel@slovenskyspisovatel.sk
web:                                       www.slovenskyspisovatel.sk

telefón:                                  spojovateľka 02/49 104 333

IČO:                                        00419737
IČ DPH:                                 SK 2020295376
č. účtu:                                  IBAN SK15 0200 0000 0000 0243 0012
obchodný register:             Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 490/B

Ste autorom literárneho diela a máte záujem o jeho vydanie v našom vydavateľstve?

Posielajte len dokončené rukopisy v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: rukopisy@slovenskyspisovatel.sk

(t.j. rukopisy neposielajte vytlačené alebo CD) Ak vydavateľstvo Váš rukopis zaujme, do troch mesiacov Vám pošleme stanovisko odbornej redaktorky. Zároveň Vás upozorňujeme, že vydavateľstvo neručí za neobjednané rukopisy a zo zákona nie je povinné posudzovať každú ponuku.

mapa: