Image Image Image Image Image

zelená knižnica

Najznámejšou edíciou vydavateľstva Slovenský Spisovateľ je ZELENÁ KNIŽNICA.

Už niekoľko rokov je vnímaná ako záruka dobrého napínavého čítania.

Scroll to Top

Na vrch

Kontaktujte nás

obchodné meno:                Slovenský spisovateľ, a. s.
sídlo / adresa:                     Miletičova 23, Bratislava 821 09

hlavný predmet činnosti:    vydávanie kníh

e-mail:                                   slovenskyspisovatel@slovenskyspisovatel.sk
web:                                       www.slovenskyspisovatel.sk

IČO:                                        00419737
IČ DPH:                                 SK 2020295376
obchodný register:             Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 490/B

 

Rukopisy nových autorov

Ste autorom literárneho diela a máte záujem o jeho vydanie v našom vydavateľstve? Posielajte len dokončené rukopisy v elektronickej podobe do vydavateľského domu IKAR, a.s., ktorého súčasťou je aj vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, a.s.. Kontakty a inštrukcie pre zasielanie rukopisov nájdete na tomto odkaze: https://www.ikar.sk/kontakty.html

Z dôvodu obrovského nárastu prichádzajúcich rukopisov si redakcia vyhradzuje právo kontaktovať iba autorov vybratých textov.

(t.j. rukopisy neposielajte vytlačené alebo CD) Ak vydavateľstvo Váš rukopis zaujme, do troch mesiacov Vám pošleme stanovisko odbornej redaktorky. Zároveň Vás upozorňujeme, že vydavateľstvo neručí za neobjednané rukopisy a zo zákona nie je povinné posudzovať každú ponuku.

mapa: