Image Image Image Image Image

zelená knižnica

Najznámejšou edíciou vydavateľstva Slovenský Spisovateľ je ZELENÁ KNIŽNICA.

Už niekoľko rokov je vnímaná ako záruka dobrého napínavého čítania.

Scroll to Top

Na vrch

Knihy vydavateľstva Slovenský spisovateľ

Spevy

Vydal: Slovenský spisovateľ

Dňa05, nov 2009 | V kategórii: | Vydal: Slovenský spisovateľ

Spevy

Básne významného predstaviteľa slovenského romantizmu, ktoré sa v najlepšom zmysle slova stali národnými. Mor ho, Turčín Poničan, Branko kto by ich nepoznal.

Čítať celé…

Ako stopy v snehu

Vydal: Slovenský spisovateľ

Dňa01, sep 2009 | V kategórii: | Vydal: Slovenský spisovateľ

Ako stopy v snehu

Posledná zbierka najväčšieho slovenského básnika súčasnosti. Jedna z jeho najosobnejších výpovedí, ktorou uzatvoril jedinečný básnický triptych Báseň a čas, Vernosť, Ako stopy v snehu. Básnik v nej nanovo spracúva motívy detstva, starnutia a pribúdania rokov, dobra a zla v človeku i zmyslu bytia. Tým sa uzatvorilo aj celé básnikovo dielo.
Zomrel 11.1.2009, mesiac a deň po svojich 80. narodeninách.

Spevy

Vydal: Slovenský spisovateľ

Dňa16, máj 2008 | V kategórii: | Vydal: Slovenský spisovateľ

Spevy

Básne významného predstaviteľa slovenského romantizmu, ktoré sa v najlepšom zmysle slova stali národnými. Mor ho, Turčín Poničan, Branko kto by ich nepoznal.

Čítať celé…

Vernosť

Vydal: Slovenský spisovateľ

Dňa01, mar 2007 | V kategórii: | Vydal: Slovenský spisovateľ

Vernosť

Zomrel 11.1.2009, mesiac a deň po svojich 80. narodeninách.

Báseň a čas

Vydal: Slovenský spisovateľ

Dňa12, aug 2005 | V kategórii: | Vydal: Slovenský spisovateľ

Báseň a čas

„Nepredpokladám, že by som ešte vydal nejaké básne, a túto zbierku pokladám za svoj závet,“ hovoril o svojej knihe Milan Rúfus. Presne, prosto, a pritom so svojráznou filozofickou hĺbkou a poetickou podmanivosťou v nej zobrazil javy i súvzťažnosti s dobami minulými, obavy o budúcnosť a nádherné splývanie času a večnosti.