Image Image Image Image Image

zelená knižnica

Najznámejšou edíciou vydavateľstva Slovenský Spisovateľ je ZELENÁ KNIŽNICA.

Už niekoľko rokov je vnímaná ako záruka dobrého napínavého čítania.

Scroll to Top

Na vrch

Novinky

01

sep
2019

V kategórii: Novinky

Vydal: Slovenský spisovateľ

ŽILA SOM S PICASSOM: Kniha, ktorá vyvolala obrovský škandál

Dňa01, sep 2019 | V kategórii: Novinky | Vydal: Slovenský spisovateľ

Samotný Pablo Picasso sa prostredníctvom troch súdnych sporov usiloval zablokovať jej vydanie a 40 francúzskych intelektuálov podpísalo manifest, v ktorom žiadali, aby bola zakázaná. Slávny maliar vystupuje totiž na stránkach knihy ako mimoriadne svojrázny človek, často tvrdý a egoistický, muž s večným háremom bývalých i prítomných lások, obklopený priateľmi, obdivovateľmi i pochlebovačmi, a predsa vždy tragicky sám.

žila som s picassom

„S Pablom Picassom som sa zoznámila v máji 1943 počas nemeckej okupácie Francúzska. Mala som vtedy dvadsaťjeden rokov a cítila som už, že maľovanie je celým mojím životom.“ Takto sa začína rozprávanie Franҫoise Gilotovej o jednom desaťročí jej života, v ktorom sa všetko krútilo okolo Picassa – azda najslávnejšieho maliara modernej doby.

Kniha ŽILA SOM S PICASSOM vznikla na základe rozprávania, korešpondencie a záznamov Franҫoise Gilotovej, literárnu podobu jej dal americký novinár Carlton Lake. Prvý raz vyšla v USA v r. 1964.  Celých desať rokov sa Franҫoise usilovala uľahčiť bremeno Picassovej osamelosti, bola mu priateľkou, milenkou, ženou, modelkou i spolupracovníčkou. Z jej rozprávania sa dozvedáme o Picassových politických i filozofických názoroch, stávame sa svedkami zrodu známych obrazov, spoznávame Picassa ako priateľa Matissa, Braqua, Bretona, Éluarda, Sartra a iných vynikajúcich osobností tých čias. V knihe nájde čitateľ zaujímavú genézu a filozofiu všetkých význačných Picassových diel, ktoré vznikli v rokoch 1943 – 1953, i množstvo zasvätených úvah a postrehov, ktoré mu pomôžu pochopiť Pabla Picassa ako maliara aj ako človeka.

Z anglického originálu Life with Picasso, ktorý vyšiel vo vydavateľstve McGraw-Hill, Inc., New York 1964, preložila Danica Flimelová.

Kniha  ŽILA SOM S PICASSOM vychádza na 392  stranách, maloobchodná cena 14,90 €.

Tags |